Promotieonderzoek

Wordt Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer effectiever door te werken met professionele agrarische collectieven?

Het instrument Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) bestaat al een aantal jaren in verschillende landen. Er is echter nog steeds veel discussie over de effectiviteit van ANLb in relatie tot het vergroten van de biodiversiteit. Sinds de start van de eerste vormen van ANLb is al veel onderzoek gedaan naar het behalen van de biodiversiteitsdoelstellingen. Een van de onderzoeksrichtingen gaat over de samenwerking tussen boeren, overheid en andere organisaties. In het nieuwe stelsel van ANLb in Nederland wil men de biodiversiteit vergroten door te werken met 40 nieuwe ‘professionele’ agrarische collectieven.

Het hoofddoel van dit promotieonderzoek is: Hoe ontwikkelen de agrarische collectieven zich tot een professionele organisatie in het ANLb? Daarvoor beantwoorden we eerste de vraag Wat is professionalisering, wat zijn de kenmerken van professionalisering? Dit resulteert in een kader voor professionalisering. Met dit kader ga ik verder onderzoek doen om meer inzicht te krijgen in het professionaliseringsproces bij de agrarische collectieven. Dit ook als een voorbeeld van publieke-collectieve samenwerking. De volgende deelvraag is: Tegen welke dilemma’s lopen de agrarische collectieven aan in dit professionaliseringsproces? En als laatste wil ik een vergelijking maken met de professionalisering bij andere publieke-collectieve samenwerkingen zoals in de gezondheidszorg, woningbouw, energie en/of breedband.

Zie ook https://www.wur.nl/en/project/More-effective-agricultural-environmental-schemes-by-professionalisation-of-farmer-collectives.htm