Partners

LD13 kan samenwerken met partners en opdrachtgevers, hen begeleiden en ontzorgen, maar ook helpen met het verkennen van de kansen en mogelijkheden en het gezamenlijk ontwikkelen van innovatieve en creatieve ideeën.
LD13 kan door de opdrachtgever worden ingehuurd (interim-management en detachering) om op onderdelen een bijdrage te leveren, maar ook als programmamanager, projectmanager, procesbegeleider net waaraan op dat moment behoefte is. In overleg kan de inzet en bijdrage op maat worden gemaakt. LD13 kan ook deelnemen in een team van deskundigen.

Samenwerkingpartners

LD13 kan een team van deskundigen formeren en een (deel) opdracht uitvoeren. Hierbij wordt samenwerking gezocht met andere zelfstandigen, onderzoeksinstituten of bureaus uit het netwerk van LD13 of de opdrachtgever. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met Oosterman vrijetijdszaken bij het opstellen van de Samenwerkingsagenda NP Heuvelrug.

Mogelijke partners en opdrachtgevers

Bullet_groen  Overheden: Ministerie LNV, Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en gemeenten
Bullet_groen  TBOs: Natuurmonumenten, provinciale landschappen, Staatsbosbeheer
Bullet_groen  Private partijen: Landgoedeigenaren, recreatieondernemers, Agrariërs, LTO, MKB, agrarische collectieven, BoerenNatuur, particulieren.