Over Lyda

LydaDik_webLyda Dik, eigenaar van LD13, heeft een zeer ruime ervaring met het inhoudelijke, communicatief en procesmatig begeleiden van meer en minder bestuurlijk complexe projecten in het landelijk gebied. De adviseur als het gaat om de ontwikkeling van natuur, ruimte, water en landbouw.
Zij is creatief, innoverend en heeft de onontbeerlijke aandacht voor praktische en bruikbare oplossingen. Altijd werkt zij vanuit respect en aandacht voor anderen. Lyda is goed in de samenwerking met diverse partijen, is ter zake kundig, besluitvaardig en kan goed improviseren om tot oplossingen te komen. Daarbij zet zij haar netwerk optimaal in.

Lyda is in 1988 afgestudeerd aan de Landbouw Universiteit Wageningen (Cultuurtechniek). Daarna heeft zij 25 jaar gewerkt in de advies en ingenieurs wereld bij Grontmij en DHV. In februari 2013 (vandaar LD13) heeft zij officieel de stap naar zelfstandig ondernemerschap gezet. Naast haar werk als zelfstandig ondernemer is zij ook bezig met haar promotieonderzoek aan de WUR: More effective agricultural environmental schemes by professionalisation of farmer collectives?