2014 het jaar waarin er weer wat gaat gebeuren!

2014 wordt voor het landelijk gebied een jaar waar weer wat gaat gebeuren. De decentralisatie naar de provincies is een feit, de EHS herbegrensd. We gaan weer aan de slag. Tot mei 2014 doe ik dat nog actief vanuit de provincie Overijssel. Maar dit jaar wordt ook het jaar waarin de gebiedsprocessen weer op gang komen en waar ik als u partner graag aan mee wil werken. We maken er een mooi jaar van.